Palma timber

Mežu apsaimniekošana un izstrāde

Pilna procesu kontrole: no meža platību pārraudzīšanas līdz gatavam zāģmateriālam.

Palma timber

Mežu apsaimniekošana un izstrāde

Pilna procesu kontrole: no meža platību pārraudzīšanas līdz gatavam zāģmateriālam.

Ieguvumi

Kādēļ izmantot

Pilna procesu kontrole

Padarītā darba un izstrādātā kokmateriāla kontrole un pārraudzība

Produktivitātes uzskaite

Var uzskaitīt katra darbinieka un iekārtas paveikto un produktivitāti

Ērta lietošanā

Viegli lietojama gan birojā, gan mežā.
Pilna automatizācija, jo sistēma nodrošina integrācija ar izstrādes tehniku (Harvester, Forwarder), LVM Geo un kokmateriālu uzmērīšanas iekārtām, datu nodošana loģistikas vienībām, KPDC un grāmatvedības sistēmām.
Dažādas lietotāju tiesības.

Palma Timber bāzes paka

Pamatsistēmā ietilpst

Apaļkoka un šķeldas uzskaite

• Datu imports no Harvester tehnikas vienībām,
• Manuāla datu iesniegšana par paveikto cirsmā,
• Kokmateriālu stāvoklis pa krautuvēm,
• Informācija par realizēto pie ceļa.

Palīgdarbi

Sistēmas modulis ļauj uzskaitīt palīgdarbus izstrādes cirsmā un šo veikto darbu attiecināšanu uz darbinieku atalgojumu. Pie palīgdarbiem iespējams reģistrēt arī remontdarbus ja tos veic uzņēmuma darbinieks.

Loģistika

Modulis nodrošina darba uzdevumu izveidi transporta vienībām, pielāgots sistēmas skats loģistikas darbiniekiem darbu izpildei. Tiek nodrošināta uzmērījumu ielasīšana no uzmērījuma līnijām, iespējama arī manuāla uzmērījumu ielasīšana, atlikumu kontrole pa krautuvēm, noliktavām un starpkrautuvēm.

Norēķini

Modulis nodrošina norēķinus par mežizstrādē sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem ar  darbiniekiem,  ārpakalpojuma sniedzējiem. Norēķina dokumentu uzģenerēšana par veiktajiem pakalpojumiem, kā arī norēķini par saņemtajiem un sniegtajiem transporta pakalpojumiem gan darbiniekiem, gan ārpakalpojuma sniedzējiem.

Atskaites

Sistēmā pieejamas atskaites, kā:

  • cirsmas kopsavilkums pa sortimentiem, summām,
  • cirsmas salīdzinājums pret plānu un faktiski realizētais,
  • atskaites par tehnikas vienībām.

Droša datu apstrāde

Operatīva normatīvo aktu izmaiņu ieviešana, droša datu apstrāde.

Mūs izvēlas:

Jums ir jautājumi?

Radušies jautājumi par kādu no produktiem?

Mēs ar prieku atbildēsim uz jums interesējošiem jautājumiem par produktiem un biznesa procesu automatizāciju, tās ieguvumiem.
Scroll to Top