Palma medical

Medikamentu plūsma un kontrole

Zāļu plūsmas un kontroles risinājums ārstniecības automatizācijai, kas ļauj pilnībā redzēt medikamentu plūsmu.

Palma medical

Medikamentu plūsma un kontrole

Zāļu plūsmas un kontroles risinājums ārstniecības automatizācijai, kas ļauj pilnībā redzēt medikamentu plūsmu.

Ieguvumi

Kādēļ izmantot

Medikamentu kontrole

Medikamentu plūsma – sākot ar noliktavu, beidzot ar zāļu norakstīšanu.

Medikamentu kontrole

Medikamentu plūsma – sākot ar noliktavu, beidzot ar zāļu norakstīšanu.

Ārstniecības automatizācija

Ļauj ekonomēt laiku, organizēt un sistematizēt iegūtos datus.

Ārstniecības automatizācija

Ļauj ekonomēt laiku, organizēt un sistematizēt iegūtos datus.

Vienkārša lietošana

Palma Medical programma ir vienkārši uzstādāma un lietojama.

Vienkārša lietošana

Palma Medical programma ir vienkārši uzstādāma un lietojama.

Palma medical bāzes paka

Pamatsistēmā ietilpst

Medikamentu kustība

Modulis nodrošina preču atlikumu kontroli nodaļās un aptiekā, preču pasūtījumu izsekošanu un preču piegādes kontroli, elektronisku dokumentu apriti.

Ordināciju modulis

Sistēmas modulis nodrošina medikamentu plānošanas funkcijas, izsniegšanas kontroles un automātiskas medikamentu norakstīšanas procesu.

Aprūpes modulis

Sistēmas modulis nodrošina aprūpes manipulāciju uzskaiti, aprūpes līmeņu uzskaiti un aprūpes procesā izlietoto materiālu norakstīšanas funkcijas. Tiek nodrošināta arī aprūpes procesā iesaistītā personāla noslodzes analīze.

Risku vadības modulis

Sistēmas modulis nodrošina riska vadības procesa pilnu ciklu, kas ietver sūdzību risku procesa vadību un kontroli.

Definēto dienas devu (DDD) uzskaites modulis

Modulis nodrošina aktīvās vielas dienas devas kontroli, kā arī atskaites par dienas devas izlietojumu.

Ēdināšanas modulis

Modulis nodrošina pacientu diētu plānošanu un uzskaiti, kā arī sagatavo darba uzdevumu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem par nepieciešamajiem apjomiem un diētām par katru ēdināšanas reizi.

Medikamentu verifikācija

Tiek piedāvāta pilnvērtīga datu integrācija ar Latvijas zāļu verifikācijas organizāciju nodrošinot medikamentu verifikāciju, dzēšanu, izsniegto iepakojumu atsaukšanu, iznīcināšanu, izsniegto medikamentu paraugu uzskaiti un parauga atcelšanu.

Mūs izvēlas:

Jums ir jautājumi?

Radušies jautājumi par kādu no produktiem?

Mēs ar prieku atbildēsim uz jums interesējošiem jautājumiem par produktiem un biznesa procesu automatizāciju, tās ieguvumiem.
Scroll to Top