Forems

Mežu īpašumu apsaimniekošanas vadības sistēma.

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) datubāzē balstīta sistēma, kurā ir plašas un mūsdienīgas ĢIS funkcijas un iespējas.

Forems

Mežu īpašumu apsaimniekošanas vadības sistēma.

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) datubāzē balstīta sistēma, kurā ir plašas un mūsdienīgas ĢIS funkcijas un iespējas.

Ieguvumi

Kādēļ izmantot

Pilna integrācija ar VMD meža reģistru

Pieejami gan iesniegumi ciršanas atļaujas saņemšanai gan atskaites.

Pilna procesu kontrole

No meža platību pārraudzīšanas līdz gatavam zāģmateriālam.

Viss meža īpašumu apsaimniekošanas process vienuviet

Sistēmā uzskaitāms meža īpašumu iegādes process, meža apsaimniekošanas procesi un meža īpašumu pārdošana

Produktivitātes uzskaite

Var uzskaitīt katra darbinieka un iekārtas paveikto un produktivitāti

Kartogrāfiskā piesaiste

Visi dati ir piesaistīti ģeogrāfiskiem objektiem sākot ar meža īpāsumu zemes gabaliem un nogabaliem, beidzot ar mežsaimnieciskajiem pasākumiem un zemes nomas līgumiem.

Individuāli pielāgojams

Programmu iespējams pielāgot katra klienta vēlmēm un prasībām.

Forems bāzes paka

Pamatsistēmā ietilpst

API datu apmaiņa

Forems sistēma piedāvā iespēju datu apmaiņai ar ārējām sistēmām.

Lietotāju līmeņi

Konfigurējamas teritoriālās (rajona, īpašuma) līmeņa atļaujas katram lietotājam.

Nekustamo īpašuma pārvaldība

Pieejams nekustamo īpašumu reģistrs, kadastra vienību saraksts, nomas līgumu pārvaldība, cirsmas priekškaukulācijas u.c.

Meža apsaimniekošanas datu vadība

Meža nodalījumu reģistrs (meža inventarizācijas dati). Meža inventarizācijas datu to vēstures un ģeometriju importēšana. Esošā meža apsaimniekošanas plāna saglabāšana iegūstot jaunu inventarizāciju un automātiska sasaite ar jaunās meža inventarizācijas nogabaliem.

Plānošana

Nodrošinām automātiskus atjauninājumus, neiesaistot jūsu darbiniekus. Iespēja plānot mežsaimnieciskās darbībasdažādiem periodiem un pārskatīt tās kartē. Plānoto apsaimniekošanas pasākumu sarakstus ar platībām, apjomiem un izmaksām. Risinājums meža augšanas gaitas un apsaimniekošanas modelēšanai.

Lauksaimniecības datu vadība

Operatīvā plānošana un darbu vadība lauksaimniecības teritorijas uzturēšanai.

Mūs izvēlas:

Jums ir jautājumi?

Radušies jautājumi par kādu no produktiem?

Mēs ar prieku atbildēsim uz jums interesējošiem jautājumiem par produktiem un biznesa procesu automatizāciju, tās ieguvumiem.
Scroll to Top