Horizon

Horizon ir populārākais finanšu vadības risinājums – izstrādāts Latvijā, tas ir perfekti piemērots pašmāju uzņēmumu un organizāciju specifikai. Tā ir iespēja pilnībā sakārtot Jūsu finanšu vadību – nodrošināt precīzu darba algu aprēķinu, darba stundu uzskaiti, rēķinu izrakstīšanu, finanšu pārskatu veidošanu un veikt citas uzņēmuma ikdienā nepieciešamas darbības.

RGP nodrošina gan programmatūras uzstādīšanu, apkalpošanu un apmācību, gan arī sistēmas iekšējo auditu, gan arī datoru un datortīklu sagatavošanu darbam ar Horizon, lai darbs ritētu bez aizķeršanās.

Uzziniet vairāk par Horizon šeit!

Jedox

Jedox ir uniklāls biznesa analīzes rīks, kas ļaus pieņemt pamatotus lēmumus Jūsu uzņēmumā, prognozēt uzņēmuma virzību un, iespējams, uzsākt vai turpināt Jūsu uzņēmuma veiksmes stāstu. Izmantojot šo programmatūru, Jums ir iespēja iegūt precīzus datus no visām uzņēmuma datu bāzēm un tos izmantot, lai izdarītu secinājumus par uzņēmuma pašreizējo stāvokli un saprastu, kā to uzlabot vai mainīt, lai gūtu labākus rezultātus.

RGP nodrošina Jedox uzstādīšanu, apkalpošanu, apmācību, kā arī ikdienas konsultācijas un papildu risinājumu izstrādi, ja tādi nepieciešami.

Uzziniet vairāk par Jedox šeit!

Tildes Jumis

Tildes Jumis ir pārbaudīts grāmatvedības un uzņēmuma vadības risinājums, kas īpaši piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem un organizācijām. Programmatūra nodrošina atbalstu pilnīgi visām ikdienā nepieciešamajām darbībām – finanšu uzskaitei, noliktavas un preču kustībai, algu aprēķinu un darba stundu uzskaiti, finanšu atskaites un analīzes u.c.

RGP nodrošina gan programmatūras uzstādīšanu, apkalpošanu un apmācību, gan ikdienas atbalstu, gan arī datoru un datortīklu sagatavošanu darbam ar Tildes Jumi, lai darbs ritētu bez aizķeršanās.

Uzziniet vairāk par Tildes Jumi šeit!